หางานขาย ไขข้อสงสัย งานขายมีประเภทใดบ้าง

หางานขาย
December 19, 2021

ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันงานขายถือเป็นงานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกองค์กร หรือทุกบริษัทจะต้องมีตำแหน่งงานขายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องบอกเลยว่างานขายนั้นจะมีหลากหลายประเภทเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นงานที่ต้องใช้ความท้าทาย และใช้ความสามารถในการทำงาน ดังนั้นผู้ที่กำลังหางานขายจะต้องมีไหวพริบในการทำงาน รวมทั้งต้องติดต่อสื่อสารให้มีความเป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ ที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และมีความสามารถในงานของตนเอง เพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่า ในปัจจุบันมีงานขายประเภทใดบ้าง 

หางานขาย ประเภทงานขายที่ได้รับความนิยม 

1. งานขายเพื่อการค้า สำหรับงานขายเพื่อการค้า จะเป็นประเภทของการหางานขายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับหน้าที่หลัก ๆ ของงานขายประเภทนี้ คือ การสร้างยอดขายด้วยการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบของการโฆษณา และส่งเสริมการขายให้แก่องค์กร อย่างเช่น การเป็นตัวแทนขายในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น การทำการขายให้แก่ร้านค้าขายปลีก หรือการขายในอุตสาหกรรมยา เป็นต้น  

2. งานขายเพื่อการเผยแพร่ : สำหรับการหางานขายประเภทนี้ จะเป็นพนักงานขายเพื่อการค้า แต่พนักงานขายจะต้องขายสู่ลูกค้าโดยตรง อย่างเช่น ในการขายอุตสาหกรรมยา ผู้ผลิตยาจะต้องขายยาให้แก่ผู้ค้าส่งยา ดังนั้นผู้ค้าส่งยาจะกลายเป็นลูกค้าโดยตรงของผู้ผลิตยา เป็นต้น ซึ่งพนักงานขายจะต้องทำการเยี่ยมเยียนแพทย์ หรือเภสัชกรผู้ที่มีอำนาจในการจ่ายยา เพื่อให้รายละเอียด และข้อดีเกี่ยวกับยาของตนเอง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ 

3. การขายเพื่อธุรกิจใหม่ สำหรับการหางานขายเพื่อธุรกิจใหม่ จะเป็นงานขายด้วยการใช้เวลาส่วนใหญ่ในการให้บริการกับลูกค้าปัจจุบัน รวมทั้งการแสวงหาลูกค้าใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อหากลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ สำหรับตัวอย่างของการขายเพื่อธุรกิจใหม่ อย่างเช่น การขายเครื่องถ่ายเอกสาร การขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมไปถึงการขายประกันชีวิตส่วนบุคคล เป็นต้น 

4. การขายทางโทรศัพท์ สำหรับงานขายทางโทรศัพท์จะเป็นงานที่สามารถพบเห็นได้บ่อยเป็นอย่างมาก โดยพนักงานขายจะต้องหาลูกค้าใหม่ ๆ ผ่านทางการพูดคุยทางโทรศัพท์ เพื่อที่ทำการโฆษณาสินค้า แต่ทั้งนี้การขายทางโทรศัพท์จะสามารถใช้ได้เฉพาะบางกรณีเท่านั้น 

และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานขายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แถมยังมีการหางานขายประเภทเหล่านี้ออกมาให้เห็นได้ค่อนข้างบ่อยอีกด้วย ซึ่งงานขายบางประเภทจะต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานค่อนข้างสูง แต่งานขายบางประเภทอาจจะไม่ต้องใช้ประสบการณ์มากมายนัก แต่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย เพื่อนำไปเสนอสินค้าให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ 

Leave A Comment